Support
دوره آنلاین ایمنی و سلامت

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

دوره آنلاین مدیریت ایمنی و سلامت

ایمنی و سلامت

ایمنی در کار به عنوان عنصر کلیدی دستیابی به توسعه پایدار است. هر حادثه ای که در معدن رخ می دهد سه پیامد اصلی دارد:

الف) جراحت یا فوت پرسنل که عواقب اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد،

ب) آسیب دیدن تجهیزات که عواقب اقتصادی به همراه دارد.

ج) تعطیلی موقت کل یا بخشی از معدن که عواقب اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت.

لذا توجه به ایمنی در معدن یکی از مهمترین مباحث در توسعه پایدار معادن قلمداد می شود. همچنین مراقبت از سلامت پرسنل در محل کار و خارج از محل کار، ایجاد امنیت شغلی برای پرسنل، مراقبت از سلامت خانواده های پرسنل، ایجاد امکانات رفاهی برای پرسنل و خانواده ایشان، نگرش و رفتار مناسب با پرسنل و خانواده های آنها و اقداماتی نظیر این موارد می تواند در تقویت بعد اجتماعی درون سازمانی کمک به سزایی داشته باشد.

Image

پروتکل های مدیریت حفظ تنوع زیستی

1

شاخص شماره 1

عهد، پاسخگویی
2

شاخص شماره 2

برنامه ریزی و اجرا
3

شاخص شماره 3

یادگیری، فرهنگ و رفتار
4

شاخص شماره 4

پایش و گزارش دهی
5

شاخص شماره 5

عملکرد

برای گذراندن این دوره، چه مراحلی باید طی شود

 مرحله 1 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " آموزش فارسی " را دانلود نمایید و با مفاهیم کاملا آشنا شوید.

مرحله 2 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " آموزش خود اظهاری " را دانلود نمایید و با چگونگی خود اظهاری آشنا شوید.

مرحله3 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " پروتکل های پایداری " را دانلود نمایید و بر اساس مرحله 2 موارد را بررسی نمایید.

مرحله 4 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " خود اظهاری " را کلیک نمایید، سپس به صفحه فرم های خود اظهاری ارجاع داده می شوید، سپس بر اساس مرحله 3 ، فرم های آنلاین را تکمیل نمایید.

پس از انجام مراحل بالا و ثبت خود اظهاری، موارد ارسالی توسط مشاور طرح و شورای عالی نظارت استانی بررسی و نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

دسترسی به دوره ها

در صورتی که ثبت نام شما توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان تایید شده باشد لینک ها فعال خواهد شد!

 در غیر اینصورت در بخش "پشتیبانی"  واحد "ثبت نام" مشکل خود را مطرح نمایید

آموزش فارسی

ایمنی و سلامت

دانلود

آموزش خود اظهاری

رویه های خود اظهاری به زبان فارسی

دانلود

پروتکل های پایداری

معیار های ارزیابی گزارش های پایداری

دانلود

خود اظهاری

تکمیل فرم های خود اظهاری

ادامه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search