Support
واحد آموزش

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

واحد آموزش
طرح توسعه پایدار معادن و شرکت های صنایع معدنی ایران

Image

مهندس ساناز احمدی فرد

فعالیت های مسئولانه در حوزه های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی در مشارکت موثر با جامعه و ذینفعان

گزارش دهی پایداری جهانی معادن ایران ( Iranian Sustainable Mining Global Report (ISMGR) ) ابتکاری است از سازمان نظام مهندسی معدن ( IMEO ) و به گونه ای طراحی شده است تا در کنار برآورده نمودن نیازهای جامعه به مواد معدنی، فلزات و انرژی در قبال تعهدات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی خود نیز مسئولانه رفتار نماید.

مدیر واحد آموزش طرح TSM

training@imsp.ir

پروتکل های Towards Sustainable Mining - TSM

شاخص شماره 1: توسعه روابط با جامعه ( محلی و بومی)
  • شناسایی انتظارات و خواسته های جامعه
  • تعامل و ارتباط موثر با جامعه

  • تعامل و ارتباط موثر با جامعه بومی

  •  مدیریت اثرات بر جامعه و منافع

  • ساز و کار پاسخ دهی به جامعه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search